"हरित प्रदेश अभियान" पर्साको सवैया जंगलबाट वृक्षारोपण गरी सुभारम्भ गर्नुहुदै

फोटो