क्र.सं. नाम, थर मन्त्रालय सम्पर्क नम्वर
कार्यालय निवास
माननीय मुख्यमन्त्री
मा. लालबाबु राउत   ०४१-५२३१३३  
माननीय मन्त्री
मा. लालबाबु राउत भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय ०४१-५२२८०५  
मा. विजय यादव आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय ०४१-५२७२२१  
मा. ज्ञानेन्द्र कुमार यादव आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय ०४१-५२७२७४  
मा. शैलेन्द्र साह भुमि व्यबस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय ०४१-५२२९४८  
मा. नवलकिशोर साह सुडी सामाजिक बिकास मन्त्रालय ०४१-५२३६३६  
मा. रामनरेश राय  उद्योग, पर्यटन, बन तथा बाताबरण मन्त्रालय ०४१-५२३१३४  
माननीय राज्यमन्त्री
मा. उषा यादव आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय ०४१-५२१९१५  
मा. सरोज सिंह आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय ०४१-५२४९७९  
१० मा. योगेन्द्र राय यादव भुमि व्यबस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय ०४१-५२७२०५