क्र.सं. नाम, थर मन्त्रालय सम्पर्क नम्वर
कार्यालय निवास
माननीय मुख्यमन्त्री
मा. लालबाबु राउत मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानून, न्याय तथा प्रदेश सभा मन्त्रालय, वाणिज्य, आपूर्ति तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय ०४१-५२३१३३  
माननीय मन्त्री
मा. राम सरोज यादव भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय ०४१-५२२८०५  
मा. शैलेन्द्र प्रसाद साह अर्थ मन्त्रालय ०४१-५२७२२१  
मा. भरत प्रसाद साह आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालय ०४१-५२७२७४  
मा. विजय कुमार यादव भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय ०४१-५२२९४८  
मा. नवलकिशोर साह सुडी सामाजिक विकास मन्त्रालय ०४१-५२३६३६  
मा. रामनरेश राय  उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालय ०४१-५२३१३४  
मा. विरेन्द्र प्रसाद सिंह महिला, वालबालिका, यूवा तथा खेलकूद मन्त्रालय    
मा. ओम प्रकाश शर्मा खानेपानी तथा उर्जा मन्त्रालय    
माननीय राज्यमन्त्री
१० मा. उषा यादव  अर्थ मन्त्रालय  ०४१-५२१९१५  
११ मा. रुबी कुमारी कर्ण आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालय ०४१-५२४९७९  
१२ मा. योगेन्द्र राय यादव भुमि व्यबस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय ०४१-५२७२०५