कर्मचारी विवरण

फोटो नाम पद तह महाशाखा/शाखा फोन नं इमेल
. कोमल बहादुर खत्री सचिव 041590156 kckomalbahadur@yahoo.com
. श्री सुशिल श्रेष्ठ उपसचिव 041590157 cm.p2.gov.np@gmail.com
. दिलिप कुमार प्रधान उपसचिव ९८५१०७०६४१ pradhandk1981@gmail.com
. श्री पद्मप्रसाद पोखरेल शाखा अधिकृत ९८५११५३१०६ cm.p2.gov.np@gmail.com
. श्री चन्देश्वर साह शाखा अधिकृत ९८४४०८७८२५
. श्री सुबोधकुमार महतो शाखा अधिकृत ९८४८०२०१७७ msubodh0177@gmail.com
. श्री बासुकीनाथ झा शाखा अधिकृत ९८४४३२४१३५ basukinath100@gmail.com
. श्याम सुन्दर महतो शाखा अधिकृत 9844426380 shyamsundarkushwaha52@gmail.com
. विपिन कुमार ठाकुर शाखा अधिकृत 9854030984 thakurbipin635@gmail.com
. श्री राजेश काफ्ले लेखा अधिकृत ९८५४०२००७३
Dhananjay Kumar Singh श्री धनंजयकुमार सिंह कम्प्युटर अधिकृत 041590160 dhananjay72kumarsingh@gmail.com
. श्री रामस्वार्थ महतो नायब सुब्बा 041590158 ramswarthmahato55@gmail.com
. श्री रामसुदिष्ट महतो नायब सुब्बा ९८४४१३३००३ ramsudist626@gmail.com
. विरेन्द्र कुमार ठाकुर नायब सुब्बा ९८४४०५३१२३ thakurbirendra92@gmail.com
. श्री श्रीनारायण प्रसाद कम्प्यूटर अपरेटर ९८४५८५७९६३ shreenarayanp@gmail.com
. श्री सतिशकुमार सिंह कम्प्यूटर अपरेटर ९८१९२५६५९६ satishsingh.2072@gmail.com
. श्री राम प्रसाद महतो कम्प्यूटर अपरेटर ९८४२८९०९०३ rplahan@gmail.com
. श्री अन्जु खड्का सहायक कम्पयुटर अपरेटर ९८४४००८६६७ cm.p2.gov.np@gmail.com
. श्री जितमोहन कुमार दास खरिदार ९८४५३१०५०१ jitmohandas625@gmail.com
. श्री राम विनोद यादव खरिदार ९८४४०९९३३० binodray330@gmail.com
. श्री रंजु यादव खरिदार ९८६०७७६४२८ cm.p2.gov.np@gmail.com