शिर्षक दस्तावेज आर्थिक वर्ष
मधेश प्रशासन जर्नल पत्रिका प्रकाशनको लागि लेख, रचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना Madhesh Prasashan Journal Publication.pdf ०७८/०७९
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्य आगामी-बक्तव्य-बजेट.pdf ०७८/०७९
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, बढुवा समितिको सचिवालयको बढुवा सिफारिश सम्बन्धी सूचना प्रकाशितहरु Notice of Badhuwa Sifarish 2079.3.506202022.pdf ०७८/०७९
प्रदेश निजामती सेवा नियमावली २०७९ प्रदेश निजामती सेवा नियमावली २०७९.pdf ०७८/०७९
मधेश प्रदेश सरकार उल्लेख गर्नु हुन । Model of Name for Office, Ministry and Department etc_000308.pdf ०७८/०७९
मधेश प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद्को सम्बत् २०७८ साल माघ २२ गते शनिवार बैठकको निर्णयहरु मधेश प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद्को सम्बत् २०७८ साल माघ २२ गते शनिवार बैठकको निर्णयहरु.pdf ०७८/०७९
नवप्रवर्तन साझेदारी कोष कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७८ Final IPF Guideline-2078_Nepali version.pdf ०७८/०७९
मधेश प्रदेश सरकारको चार वर्षको प्रमुख उपलब्धि P2-office-Brochure--PRINT-FINAL.pdf ०७८/०७९
नवप्रवर्तन साझेदारी कोषको अवधारणापत्र आव्हानको सूचना notice of PLGSP_000315.pdf ०७८/०७९
नवप्रवर्तन साझेदारी कोषको अवधारणापत्र पेश गर्ने सम्बन्धमा म्याद थप गरिएको बारे To add time for concept paper.pdf ०७८/०७९
प्रदेश सार्वजनिक सुनुवाई तथा सार्वजनिक परीक्षण सम्बन्धी कार्यविधि २०७८ को दोश्रो मस्यौदा प्रदेश सा.सु. तथा सा.प. सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ (दोश्रो मस्यौदा).pdf ०७८/०७९
कार्यालय सामाग्री खरीदका लागि विद्युतिय माध्यमबाट बोलपत्र आव्हानको सूचना Notice E-bidding_Procurement of Office Goods and Materials.pdf ०७८/०७९
प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पठाइएको सम्बन्धमा प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पठाइएको सम्बन्धमा.PDF ०७८/०७९
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना.PDF ०७८/०७९
प्रदेश सरकारको विगत ३ वर्षको प्रमुख उपलब्धिहरु Brochure pdf.pdf ०७७/०७८