०७४/०७५

सुशासनको लागि मुख्यमन्त्री ज्यूको प्रतिवद्धता

फोटो

प्रदेश २ मा सुशासन कायम गर्नको लागि सम्माननीय मुख्य मन्त्री लाल बाबु राउत ज्यूका प्रतिबद्धता