अन्य सूचना

शिर्षक दस्तावेज
मुख्यमन्त्री राहत कोष, प्रदेश नं. २ को प्रदेश खाता विवरण
Invitation for Bids Invitation for Bids01212019.pdf
आ.व.२०७६/७७ को प्रदेश नं. २ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पूर्ण पाठ नीति तथा कार्यक्रम २०७६।०२।१८.pdf
बजेट २०७६/७७ को पूर्ण पाठ आ.व.०७६०७७ को बजेट वक्तव्य.pdf
प्रेश विज्ञप्ती Press Bigyapti07122019.pdf
लोक सेवा आयोग परिक्षाको तयारी कक्षा संचालन सम्बन्धी सूचना लोकसेवा तयारी कक्षाको निवेदन.pdf
लोकसेवा आयोग तयारी कक्षा सम्बन्धी सूचना lokshewa Preparation Notice06252019_0001.pdf
शहिद परिवारलाई राहत शहिद परिवारलाई राहत2076.3.18.pdf , राहत सम्बन्धी 2076.03.18.pdf
प्रेश विज्ञप्ती Press Bigyapti07122019.pdf
प्रदेश सरकारको प्रथम वर्षको प्रगति विवरण प्रदेश नं. २ का प्रदेश सरकारको प्रथम वर्षको प्रगति विवरण.pdf