शिर्षक दस्तावेज आर्थिक वर्ष
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको खर्चको फाँटवारी - आ.व. २०७७/७८ खर्चको फाँटवारी आ.व. २०७७-७८.pdf ०७७/०७८
मन्त्रिपरिषद् पुर्नगठन ०७७/०७८
प्रदेश आर्थिक ऐन २०७८ प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७८.pdf ०७८/०७९
छात्रवृतिमा अध्ययनका लागि मनोनयन गरी पठाउने सम्बन्धमा Nomination for scholarship_000254.pdf ०७८/०७९
सेवाकालीन तालिममा मनोनयन भएका सहभागीहरुको विवरण CCF_000954.pdf ०७८/०७९
आर्थिक तथा प्राविधिक प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना- मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ बेटी बचाउ अभियान लोक सेवा तयारी कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी_0.pdf ०७७/०७८
सूची दर्ताको सूचना ०७८।०७९ सूची दर्ताको सूचना (आ.व. २०७८-७९)_0.PDF ०७८/०७९
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएर स्वदेशमा उद्यम गरेका उद्यमीलाई राष्ट्रिय सम्मान तथा पुरस्कारको लागि आवेदन दिने सम्बन्धी सूचना notice_000181.pdf ०७७/०७८
MOFCOM/CHINA (2021) छात्रवृतिमा कर्मचारी मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा । CCF_001074.pdf ०७८/०७९
प्रदेश सरकारको विगत ३ वर्षको प्रमुख उपलब्धिहरु Brochure pdf.pdf ०७७/०७८
मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ, बेटी बचाउ अन्तर्गत लोक सेवा आयोगको तयारी कक्षाको लागि निवेदन फाराम, २०७७ Application Form, 2077_000188.pdf ०७७/०७८
सेवाकालीन प्रशिक्षणका लागि प्रशिक्षार्थीहरु मनोनयन गरी पठाउने सम्बन्धमा । ०७७/०७८
लोक सेवा तयारी कक्षामा छनौट भएका सहभागीहरु, २०७७ Public Service Preparation Result 2077 of Beti Padhau, Beti Bachau_000213.pdf ०७७/०७८
कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण कार्यान्वयन सहजीकरण समितिको दोश्रो बैठक मिति २०७६।१२।१९ गते । covid 19 coordination meeting second.pdf ०७६/०७७
आ.व. २०७७⁄७८ को प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम । प्रदेश सरकारको २०७७-०७८ को नीति कार्यक्रम_0.pdf ०७६/०७७
प्रदेश नं. २ बाट वैदेशिक भ्रमणमा मनोनयन भएका कर्मचारीहरु प्रदेश नं. २ बाट वैदेशिक भ्रमणमा मनोनयन भएका कर्मचारीहरु_0.pdf ०७६/०७७
सूचि दर्ता गराउने सम्बन्धमा ०७७/०७८
प्रदेश समन्वय परिषद्को प्रतिबद्धता ०७६/०७७
बेटी बचाउ, बेटी पढाउँको सूचना ०७७/०७८
प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम(सञ्चालन कार्यविधि) नियमावली(दोश्रो संशोधन), २०७६ प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम नियमावली(दोश्रो संशोधन), २०७६.pdf ०७६/०७७
PLGSP को मौजुदा सूचीमा दर्ता भएको सूचना मौजुदा सूचीमा दर्ता भएको सूचना.pdf ०७७/०७८
प्रदेश सरकार, प्रदेश नं. २ को दुई वर्षको उपलब्धी(सार संक्षेपिकरण) प्रदेश सरकारको २ वर्षको उपलब्धी_0.pdf ०७६/०७७
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) को प्रयोजनार्थ(२०७६ श्रावणदेखि माघ मसान्तसम्म) मु.तथा म.को कार्यालयसँग सम्बन्धित सार्वजनिक विवरण.pdf ०७६/०७७
कोरोना भाइरस संक्रमण, रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा रकम जम्मा गर्न आह्वान गरिएको सूचना सूचना.pdf ०७६/०७७
कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण प्रदेशस्तरीय निर्देशन तथा समन्वय समितिको पहिलो बैठक मिति २०७६।१२।१३ गते । covid 19 Direction and controll meeting first.pdf ०७६/०७७
कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण प्रदेशस्तरीय निर्देशन तथा समन्वय समितिको दोश्रो बैठक मिति २०७६।१२।२० गते । covid 19 Direction and controll meeting Second.pdf ०७६/०७७
कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण कार्यान्वयन सहजीकरण समितिको पहिलो बैठक मिति २०७६।१२।१६ गते । covid 19 coordination meeting first.pdf ०७६/०७७
प्रदेश सरकारको प्रथम वर्षको प्रगति विवरण प्रदेश नं. २ का प्रदेश सरकारको प्रथम वर्षको प्रगति विवरण.pdf ०७६/०७७
शहिद परिवारलाई राहत शहिद परिवारलाई राहत2076.3.18.pdf , राहत सम्बन्धी 2076.03.18.pdf ०७५/०७६