शिर्षक आर्थिक वर्ष दस्तावेज मिति
प्रदेश सरकारको प्रथम वर्षको प्रगति विवरण ०७६/०७७ प्रदेश नं. २ का प्रदेश सरकारको प्रथम वर्षको प्रगति विवरण.pdf 02/16/2019 - 12:21
पदस्थापन सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ०७५/०७६ Notice about Samayojan03272019.pdf 03/27/2019 - 11:36
पदस्थापन सम्बन्धि सूचनाका सम्बन्धमा थप प्रष्ट गरिएको । ०७५/०७६ 03/28/2019 - 12:47
मुख्यमन्त्री राहत कोषको खाता सम्बन्धमा । ०७५/०७६ Cabinet-4604012019.pdf 04/01/2019 - 12:18
मुख्यमन्त्री राहत कोष, प्रदेश नं. २ को प्रदेश खाता विवरण ०७५/०७६ 04/02/2019 - 09:53
प्रजातन्त्र दिवसको शुभकामना सन्देश ०७४/०७५ 02/19/2018 - 13:36
बेटी पढाउ बेटी बचाउ ०७५/०७६ 12/24/2018 - 11:45
सुशासनको लागि मुख्यमन्त्री ज्यूको प्रतिवद्धता ०७४/०७५ 02/25/2018 - 13:45
प्रदेश नं. २ अन्तर्गतका विभिन्न निकायहरूमा खटाइएका सहायक वन अधिकृतहरूको विवरण ०७५/०७६ सहायक वन अधिकृत.pdf 12/25/2018 - 12:09
इदको शुभकामना सन्देश ०७४/०७५ 06/16/2018 - 14:18