सभामुख, उपसभामुख र सदस्यहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५

  सम्बन्धित दस्ताबेज लगत्तै अपलोड गरिनेछ ।