जनप्रतिनिधि र प्रशासकीय अधिकृतहरुको लागि सूचनाको हक सम्बन्धि अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन

फोटो