समृद्धिको सपना, सम्पन्न प्रदेश २ को चाहना कार्यक्रममा सरिक हुदै

फोटो