जनकपुर पर्यटन बर्ष सम्बन्धी नेपाल सरकार, पर्यटन मन्त्री श्री रविन्द्र अधिकारिसित छलफल गर्दै ।

फोटो