ऐन/कानुन

शिर्षक आर्थिक वर्ष दस्तावेज मिति
प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको ऐन, २०७५ ०७६/०७७ प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको ऐन, २०७५.pdf 02/07/2020 - 11:01
प्रदेशको सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण कार्यविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विद्येयक, २०७५ ०७६/०७७ प्रदेशको सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण कार्यविधि विद्येयक, २०७५.pdf 02/07/2020 - 10:36
प्रदेश वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्थापन ऐन, २०७५ ०७६/०७७ प्रदेश वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्थापन ऐन, २०७५.pdf 02/07/2020 - 10:11
प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ ०७६/०७७ प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४_0.pdf 02/06/2020 - 18:47
प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र कार्यविधि(पहिलो संशोधन), २०७५ ०७६/०७७ प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र कार्यविधि(पहिलो संशोधन), २०७५.pdf 02/06/2020 - 18:37
प्रदेश विपद् व्यवस्थापन ऐन, २०७५ ०७६/०७७ प्रदेश विपद् व्यवस्थापन ऐन, २०७५.pdf 02/06/2020 - 18:11
प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम(सञ्चालन कार्यविधि) नियमावली(दोश्रो संशोधन), २०७६ ०७६/०७७ प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम नियमावली(दोश्रो संशोधन), २०७६.pdf 02/04/2020 - 14:51